Image

We connect people

Regium International erbjuder utbildningar, föreläsningar, coaching och digitala verktyg för att optimera och stärka säljare och försäljningsavdelningar. Metoden vi arbetar med heter Why They Buy – det vill säga förståelsen kring ”varför kunden köper”. Genom att koppla ihop denna nya kunskap till befintlig säljprocess, How To Sell, öppnas möjligheter att accelerera försäljningen dramatiskt.

Dagens kunder ställer allt högre krav. Det finns inte längre acceptans för kommunikation som inte är träffsäker. God service, gedigen branschkunskap och ett proffsigt bemötande räcker inte – ett måste idag är att verkligen nå fram till människan bakom köpbeslutet. Värderingsbaserad försäljning är den nya tidens sätt att sälja – och ge service.

Regium skapar förutsättningar för det allt i slutänden handlar om – resultat på sista raden. Vi hjälper våra kunder att skapa maximalt affärsvärde, genomtänkt implementation och mätbara resultat. Vi drivs av en enda sak – att snabbt och hållbart öka kundens. Vi gör det genom att fokusera på människor, processer och system – och ja, i precis den ordningen. Människans kraft att kommunicera med andra är avgörande för om du ska nå framgång – oavsett om det är i din yrkesroll eller i dina privata relationer.

Försäljning behöver vara en mer naturligt integrerad del av varje business. Det är inte ofta de bästa produkterna som per automatik säljer mest. Snarare är det så att kunden tar sitt köpbeslut baserat på sin egen intuition och känsla, delvis för produkten eller tjänsten, men främst baserat på förtroendet de får för den säljare de möter. Företag vars anställda har förmågan att skapa en snabb connection och stark tillit, anser vi kommer att vinna i längden.

Genom att lära oss att förstå de människor vi möter, och få klarhet i deras värderingar, kan vi anpassa kommunikationen och vårt erbjudande på ett värdigt sätt. Vi vill helt enkelt skapa möjlighet för människor att mötas - we connect people!

Image
“Det är ett oerhört proffsigt upplägg och mycket inspirerande. Jag har dessutom även använt kunskapen i mitt privatliv. För vem behöver inte bli bättre på att kommunicera med andra? Det gäller ju både inom business och med nära och kära”
Henrik Gyllander, VD på Fýri - Resort of Hemsedal, en del av Ess Group

Vår metod

Hur fungerar Why They Buy?
Why They Buy är en metod framtagen för att förbättra kommunikation, förenkla förhandlingar och att underlätta långsiktiga affärer. Metoden utvecklades från början för att hjälpa säljare att öka och påskynda avslutsfrekvensen, men det har visat sig att metoden fungerar väldigt väl i alla typer av mänskliga relationer. Why They Buy ger dig möjligheten att identifiera hur människor fattar beslut och att förstå vad de värderar högst när de fattar ett köpbeslut, men även när de gör andra typer av val.

Metoden är beprövad och har visat sig leverera på i många olika marknader. Det är ett oerhört kraftfullt verktyg för att hjälpa säljare, och i förlängningen givetvis hela bolag, att förbättra sina försäljningsresultat. Why They Buy växer och metoden används i över 40 länder. Why They Buy-systemet innehåller en förkortning som heter BANK där olika värderingar är grunden för en uppdelning. Stårt för: Blueprint, Action, Nurturing och Knowledge.

Att ta sig tid för reflektion om människors värderingar underlättar din förmåga att connecta med andra avsevärt. Så första steget blir alltid att lära dig identifiera människors olika värderingar för att sedan kommunicerar i enlighet med vad du identifierat. Vad triggar människor du träffar och vad avtänder dom när det kommer till att fatta beslut?

Vetenskap om personligheter
På ytan kan Why They Buy-metoden med de olika färgerna verka bekant. Många refererar till Disc eller Myer Briggs, men detta är något helt nytt. De flesta personlighetstester grundar sig i vem du är och syftar till att ge dig en djupare självkännedom. Vi jobbar inte alls på det sättet.

När det kommer till försäljning handlar ingenting om dig, utan allt handlar om din kund, alltså kunden du möter. Why They Buy system är baserat på Buyology, eller vetenskapen om varför kunden köper eller inte köper, dvs allt grundar sig alltså i vilka värderingar som är kopplade till kundens köpbeslut, inte ditt. Vetenskapen bakom och metoden är ett utmärkt sätt att se på världen genom ett nytt ljus.

Vad är en personlig kod?
Alla människor har en unik personlighetstyp när det kommer till värderingar, och som vi kallar för en kod. Vi har alla en blandning av olika värderingar, men det finns de som är mer eller mindre dominanta. Why They Buy är ett system utvecklat för att med hjälp av värderingar enkelt skall kunna sortera in dessa efter vad som betyder mest och minst, viket avslöjar din sekvens av värderingar, alltså din egen kod. Här kan du sätta din egen kod.

Genom att lära dig att ”knäcka koden” på dina kunder, kommer du att kunna förutse deras köpbeteende, på så kort tid som endast 90 sekunder. En studie från San Francisco State University visar att kunskapen att snabbt sia köpbeteendet hos en potentiell kund, ökar möjligheten för ett köp avsevärt. Att ta reda på vilka värderingar som är viktigast för ditt team, dina klienter och samarbetspartners kommer att förbättra dina affärsrelationer – och hjälper dig även att kommunicera med alla i din närhet. Hur kan du använda dig av metoden i ditt yrke?

Det går att dra nytta av Why They Buy-metoden på flera områden i din business. Du kan utveckla din verbala förmåga, förbättra träffsäkerheten i din skriftliga kommunikation och i alla de sammanhang där du/ditt företag ger personlig service. Med andra ord, arbetar du med människor har du massor att vinna på att lära dig metoden.

Metoden hjälper dig med:
 
 • Tala din potentiella kunds språk, genom att du förstår vilka värderingar som är viktiga för dem.
 • Skräddarsy dina presentationer utifrån hur din kund tar sina köpbeslut.
 • Lär dig förstå hur du mest effektivt kan förhandla med olika människor.
 • Skapa en bättre och djupare connection med dina kunder för att öka merköp och referenser.
 • Lär dig förstå köpbeteenden och få fler kunder.
Fördelar med metoden:
 
 • Du lär dig att kommunicera och förhandla bättre – och stänga fler affärer.
 • Du ökar din emotionella intelligens.
 • Connecta snabbare och lättare med prospekts och kunder.
 • Förbättra din och teamets interna kommunikation.
 • Genererar fler kunder, snabbare.
 • Långsiktigt - du får behåll dina kunder och ditt team.
 • Får ökad produktivitet och fokus på att förbättra teamet till högpresterande.
 • Skapar starkare presentationer med rätt manus.

 
 
arrow-up icon