Allmänna villkor vid biljettköp

Allmänt

RegInt AB säljer biljetter för det/den presenterade föreläsningen, utbildningen eller liknande verksamhet, nedan kallat eventet.

Villkor för köp
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Kunden är själv ansvarig för att e-post är korrekt angivna vid köpet.

Kostnader vid event
Utöver biljettpriset kan kunden åta sig övriga kostnader i samband med eventet, så som tilläggsköp, mat, dryck eller liknande. I de fall detta ej nämns på sidan för köpet, ingår detta ej i biljettpriset.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Om eventet har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att eventet ej är inställt eller flyttat. Vid inställt evenemang återbetalas ej kort- och distributionsavgifter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från eventdatumet/dagen då eventet skulle ha varit, meddela RegInt AB sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt event och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Allmänt
RegInt AB förbehåller sig rätten till Tjänsten (regiuminternational.com) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och video) utan ett skriftligt godkännande från RegInt AB. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till RegInt AB tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med RegInt AB.

Laglig användning
Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från RegInt AB. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot RegInt AB villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. RegInt AB har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår RegInt AB allmänna villkor.

Immateriella rättigheter 
Allt material inom Tjänsten ägs av RegInt AB och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av RegInt AB eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från RegInt AB. RegInt AB eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på regiuminternational.com.

Rätten till ändringar
RegInt AB har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. RegInt AB har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Länkning
Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. RegInt AB ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

arrow-up icon